Les reserveren »

Beste Ouders/Verzorgers,

Het spijt ons ten zeerste om mede te delen dat Sportschool Ebert Drachten en Heerenveen per direct gesloten zijn. Dit is besloten door de rechter en de bewindvoering. 

Vanwege de Corona en nu de energiecrisis is het voor ons onmogelijk geworden om het hoofd boven water te houden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bureau Benedictus b.v.
(Wettelijke schuldsanering)
0511 – 52 20 34

Algemene informatie sluiting Sportschool Ebert Algemeen/Juridisch

Op 4 oktober 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden de wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP) uitgesproken van de heren J. Bosma en M.D. Bosma te Drachten. De heren Bosma zijn enig vennoot in de vennootschap onder firma Sportschool Ebert VOF.

Door de toepassing van de WSNP is de vennootschap onder firma op grond van het vennootschaps- contract geëindigd. Afwikkeling van het vermogen en de verplichtingen van Sportschool Ebert verlopen via de bewindvoerder.

Sluiting Sportschool en zwembaden

Tijdelijke voortzetting van het bedrijf kan (onder toestemming van de rechter-commissaris) alleen als de exploitatie positief is en/of zicht geeft op een overname. Omdat van beide gevallen geen sprake is hebben we moeten besluiten tot directe staking van de voortzetting. De sportschool en zwembaden zijn daarom gesloten.

Lopende overeenkomsten

Alle overeenkomsten zoals lidmaatschappen, zwemlespakketten en dergelijke zullen de komende dagen door de bewindvoerder worden opgezegd.

Er is geen partij die de lopende overeenkomsten wil overnemen.

Vooruitbetaling

Het kan zijn dat klanten een bepaalde periode of compleet pakket vooruit hebben betaald. Omdat de voortzetting is gestopt (en niet meer zal worden uitgevoerd) kan het zijn dat er meer is betaald dan er aan dienstverlening is afgenomen. Voor dat bedrag kunnen klanten schuldeiser zijn. Deze vorderingen vallen onder de werking van de WSNP en kunnen bij de bewindvoerder worden ingediend.

Vorderingen

Vorderingen op de vennootschap onder firma en/of de heren Bosma kunt u bij Bureau Benedictus aanmelden, bij voorkeur via het e-mailadres schuldeisers@bureaubenedictus.nl

Of en welk deel van de vordering kan worden betaald is op dit moment nog niet te zeggen. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat een groot deel van de vordering niet betaald zal/kan worden.

Personeel

Het personeel is als eerste in kennis gesteld van de situatie. Hier delen wij verder geen informatie over.

Communicatie

Sportschool Ebert heeft ongeveer 1.300 klanten. Het is ondoenlijk om alle klanten persoonlijk te woord te staan. De bewindvoerder is door de rechtbank benoemd om de boedel af te wikkelen en kan u niet adviseren over vragen als waar u nu kunt gaan sporten of waar uw kind nu zijn/haar diploma moet halen.

Informatievoorziening vindt plaats via de website van Bureau Benedictus.

6 oktober 2022

  1. Zwaagstra Bewindvoerder WSNP