Les reserveren »

Beleid n.a.v. Coronavirus

Goed nieuws!

Vanaf dinsdag 16 maart mogen eindelijk de zwemscholen weer open. Wij gaan dan ook onze lessen weer geven volgens het vaste rooster. Weet u de vaste tijd niet meer? Stuur ons dan even een e-mail.

 

Na de persconferentie van 08 maart j.l. was het nog afwachten hoe de protocollen er uit kwamen te zien. Deze zijn vandaag binnengekomen en in overleg met de gemeente hebben wij ons eigen protocol opgesteld.Routing en richtlijnen vind u straks verderop in deze e-mail. deze staan tevens op onze website.

 

Voor de groep kinderen die 19 december 2020 zou gaan oefenzwemmen gaan we een andere datum inplannen. Op de planning stond 27 maart 2021 maar dat is te kort dag om de kinderen qua kracht en conditie weer op niveau te krijgen. Dit laten wij u z.s.m. weten wanneer dat zal zijn.

 

Ouders/verzorgers mogen vanaf 16 maart 2021 niet meer kijken en of wachten in de sportschool. Omdat we niet van de kinderen kunnen verwachten dat zij zich zelfstandig goed kunnen aan en uitkleden mag er een ouder mee om te helpen.

 • Bij binnekomst is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Verplichte registratie d.m.v. inscannen van de ledenpas.
 • Volg de aangeven route naar de grote zaal voor het uitkleden.
 • Na het uitkleden nemen de kinderen direct plaats in de kantine.
 • Ouder/verzorger neemt de kleding mee en vervolgt de weg naar buiten via aangegeven route.
 • Personeel geeft een seintje wanneer u naar binnen mag om te helpen met aankleden. (ook als er met kleding aan gezwommen wordt)
 • Bij binnenkomst wacht u op 1,5 m achter uw voorganger.
 • Bij een maximale bezetting is er voldoende ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen omkleden.
 • Onze voorkeur gaat er naar uit om per kleedruimte max. 6 te laten aankleden, dit voor een betere spreiding. Dit betekend dat er bij een maximale bezetting 6 kinderen dan in de grote zaal moeten aankleden.
 • Zorg er voor dat het omkleden snel en makkelijk gaat en volg de aangegeven route naar buiten.
 • Kom op tijd om het kruisverkeer te voorkomen.

Tot volgende week! We hebben er weer zin.

 

Namens al het personeel Sportschool Ebert

 

Hieronder de algemene richtlijnen volgens het RIVM.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

• Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.

• Blijf thuis indien u corona heeft.

• Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.

• Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.

• Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.

• Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.

• Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.

• Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD);

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Houd de geldende afstandsregels in acht;

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2;

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;

• Was thuis, voorafgaand aan en na het zwembadbezoek, je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

• Vermijd het aanraken van je gezicht;

• Schud geen handen;

• Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht:

Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;

De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje

 

De geldende Corona maatregelen voor sportscholen en zwembaden blijven nog steeds van kracht tot 15 maart 2021. Dat betekend helaas dat we voorlopig nog gesloten zijn.

Beste Leden,Nu gisteravond bekend is geworden dat de huidige coronamaatregelen wederom verlengd worden willen wij u graag informeren over de gang van zaken.

Wij kunnen ons voorstellen dat er meer en meer vragen bij u opkomen met betrekking tot u abonnement op onze sportschool. In deze nieuwsbrief leggen wij u hier graag meer over uit.

Overheidssteun

Zoals wellicht bekend ontvangen wij van de overheid een financiële tegemoetkoming met betrekking tot onze gedwongen sluiting. Deze tegemoetkoming bestaat uit een percentage voor salarisbetaling en vaste lasten. Daar waar wij gesloten zijn, lopen wel gewoon de gebruikelijke vaste lasten door.

Ten tijde van de gehele en gedeeltelijke sluiting is er wel de gebruikelijke uitstroom (opzegging abonnementen) geweest. Daar staat tegenover dat in deze tijd de instroom van nieuwe leden uiteraard op een laag pitje staat. Helaas missen wij hierdoor en groot deel van onze inkomsten waar we niet voor gecompenseerd worden door de overheid. Ook missen wij het inkomen van de scholen en bedrijven die bij ons gebruik maken van onze accommodatie. Dit zorgt ervoor dat we momenteel enkel en alleen draaien op onze huidige leden. U kunt zich voorstellen dat hierdoor de financiële steun van de overheid slechts beperkt is.

Toch proberen wij zo goed mogelijk ons te houden aan onze ‘prestatieplicht’ jegens u.  Wij vertellen u hier graag meer over.

Steunen

Wij zijn enorm blij en verheugd dat een groot deel van jullie nog steeds trouw aangeeft ons te blijven steunen. Dit ondanks dat er geen vooruitzichten zijn op versoepelingen van de maatregelen.

Tegenprestatie

Door onze sluiting zijn wij genoodzaakt om continu te schakelen en voelen wij ons, ons verplicht om een zo goed mogelijk aanbod aan u te verzorgen. Dit is natuurlijk erg lastig, daar waar we met zijn allen ons ook moeten houden aan de beperkingen die gelden binnen deze harde lock down. Doordat ons aanbod erg verschillend is kunnen wij de ene klant beter tegemoetkomen dan de anderen. Hieronder (nogmaals) de verschillende mogelijkheden kort aan u uitgelegd

– Via ons online reserveringssysteem kunt u blijven sporten. Buiten bij ons op het terrein (in de tent) kunt u gebruik maken van onze fitness onder begeleiding (max 2 groepjes van 2 personen per keer). Ook kunt u zich inschrijven voor de wandelactiviteiten met Jan en Aletta. Voor het reserveren van deze lessen gaat u naar www.sportschoolebert.nl. Dit aanbod is geldig voor al onze leden. Ook bijvoorbeeld voor onze leden die alleen een abonnement hebben op het vrijzwemmen.

– Wij zijn blij dat de verschillende groepslessen die wij hebben momenteel online via stream verlopen.

– De actie ‘neem een vriend mee’ welke wij uitgelegd hebben in onze email aan u op 22 december jongstleden loopt uiteraard nog steeds. Neemt u gerust u vriend(in), kennis of familielid mee. Hij of zij mag dan vervolgens 2 maanden gratis trainen. Deze actie gaat in op het moment dat wij weer open mogen.

– Ook is er nog steeds de mogelijkheid om fitnessmateriaal te lenen. Mocht u hier graag gebruik van willen maken mail dan naar info@sportschoolebert.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

– Voor al onze baby/peuter/puppyzwemmers. vrijzwemmers en aquarobic leden bieden wij een 10 badenkaart aan. Deze 10 badenkaart geeft recht op 10 keer vrijzwemmen. In het geval van baby/peuter/puppyzwemmen komen wij, als we weer open mogen, met geblokte uren op de maandag en woensdagochtend waarbij u de gemiste lessen kunt inhalen met deze 10 badenkaart.

Bevriezen

Naast bovenstaande mogelijkheden willen wij u ook de mogelijkheid geven om u abonnement tijdelijk te bevriezen. Dit omdat de vooruitzichten voorlopig nog niet rooskleurig zijn om ons aanbod te verruimen. Hier hadden wij, medio februari, uiteraard wel op gehoopt. Met het tijdelijk bevriezen van u abonnement blijft u lid van onze sportschool, maar kunt u tijdelijk u contributiebetaling aan ons stopzetten. Wij bieden u deze mogelijkheid aan vanaf de eerstvolgende incasso totdat wij weer open mogen. Wilt u hier gebruik van maken stuur ons dan een email. Wij verzoeken u geen terugboekingen te doen. Dit voorkomt ons als bedrijf onnodige bankkosten die daaraan zijn verbonden. NB: Mocht u er voor kiezen om u abonnement te bevriezen, wat wij uiteraard begrijpen, vervalt wel de mogelijkheid tot het verkrijgen van de 10 badenkaart.

Informatie voor onze ABC zwemmers 

Door de gedwongen sluiting kan het oefen en diplomazwemmen niet doorgaan. De nieuwe beoordelingsperiode, het proef en het diplomazwemmen wordt zo snel mogelijk ingepland en bekendgemaakt zodra wij weer open mogen. De contributies voor het abc zwemmen blijven in stand, daar waar het in bijna alle gevallen deelbetalingen zijn ten behoeve van een afgesloten zwempakket. Bij het volledige betaalde bedrag stopt uiteraard de betaling hiervoor.
Ook is er een klein deel wat bij ons geen zwempakket heeft. Deze leden hebben ook de mogelijkheid om de eerstvolgende afschrijving te bevriezen. In plaats van het bevriezen van het abonnement kan ook gekozen worden voor het verkrijgen van de 10 badenkaart. De kosten voor het diplomazwemmen voor de kinderen die zwemmen zonder zwempakket vervallen. Tevens zullen wij ons best gaan doen om eventueel gemiste lessen in te gaan halen.

Wij hopen een ieder weer zo goed mogelijk te hebben geinformeerd. Mocht er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn, schroom dan niet om ons te mailen of te bellen.
Met vriendelijke groeten,
Michel en Jan Bosma

Copyright © 2013-2021 – Factuursysteem.com

 

 

Beste leden,

We begeven ons in een moeilijke periode. Wederom zijn wij, zoals jullie weten, genoodzaakt om onze deuren te sluiten tot en met 19 januari 2021.

De afgelopen maanden is onze sportschool een perfecte uitlaatklep geweest voor velen om even te ontsnappen aan de waan van de dag. Helaas grijpt het coronavirus momenteel hard om zich heen en zijn we met zijn allen gedwongen om ons sociale leven op een lager pitje te zetten. Ondanks dat de genomen maatregelen ons als sportschool hard raken staan wij volledig achter de beslissingen van de overheid. De gezondheid van u, onze naasten en onze collega’s staan voorop. Deze lockdown valt gelukking in een periode waarbij velen van u druk bezig zijn met de feestdagen. Onze verwachting is wel dat dit de laatste lockdown zal zijn, daar waar er vanaf januari begonnen zal worden met het vaccinatieprogramma.

Natuurlijk willen wij als sportschool nog zoveel mogelijk voor u kunnen betekenen. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier graag over.

Mogelijkheid  tot personal training

Wij willen ieder lid* van Sportschool Ebert de mogelijkheid geven om bij ons een buitentraining te volgen (met uiteraard de inachtneming van de huidige maatregelen). Dat wil zeggen, buiten (in onze tent), in groepjes van 2 onder begeleiding van 1 van onze instructeurs. Bij de eerste keer zullen de instructeurs samen met u een persoonlijke training samenstellen. De inhoud van de training kan alle kanten op, van buiten wandelen tot een circuittraining. Voor ieder wat wils dus. Deze trainingen starten vanaf maandag 4 januari. U kunt zich inplannen voor deze trainingen vanaf 1 januari.

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website. Klik op ‘les reserveren’ en volg de stappen. U kunt inloggen met u pasnummer/lidnummer. Het wachtwoord is u geboortedatum zonder spaties. U vind in het systeem de beschikbare dagen en tijdstippen.

* Voor ieder lid van Sportschool Ebert behalve de zwem abc leden.

Mogelijkheid tot uitlenen van sportmateriaal

Wij willen onze leden graag de mogelijk bieden om sportmaterialen tijdelijk thuis te gebruiken. In overleg met ons kunt u materialen afhalen en deze in samenspraak met ons op een later tijdstip terugbrengen. Voor het lenen van fitnessmaterialen kunt u contact opnemen met ons via ons emailadres info@sportschoolebert.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Actie ‘neem een vriend mee’

Vanaf 20 januari geven wij jullie de mogelijkheid om vanaf 20 januari een familielid, vriend of kennis mee te nemen naar onze sportschool. Hij of zij mag dan vervolgens een maand lang gratis trainen.

We hopen dat met bovenstaande mogelijkheden iedereen voor zover mogelijk in zijn of haar wensen voorziet wordt. Mocht u ons niet kunnen of willen steunen de komende maand dan hebben wij hier alle begrip voor. In dat geval horen we graag van u.

Informatie voor onze ABC zwemmers

Door de gedwongen sluiting kan het oefen en diplomazwemmen niet doorgaan. De nieuwe beoordelingsperiode, het proef en diplomazwemmen wordt zo snel mogelijk ingepland en bekendgemaakt.

 

Tot slot hopen wij dat eenieder deze periode zo goed als mogelijk doorkomt. We wensen jullie fijne feestdagen en alvast een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Wij hopen jullie snel weer te begroeten.

 

Namens alle collega’s van Sportschool Ebert.
Jan & Michel Bosma

 

 

woensdag 15 december 2020

Naar aanleiding van de aangekondigde landelijke maatregelen zijn wij helaas tijdelijk gesloten t/m 19 januari 2021.
Wij zullen deze week jullie middels een nieuwsbrief hierover verder informeren.

 

Beste ouders/verzorgers,Vanaf donderdag 19 november mogen de zwembaden weer open. Dat heeft minister-president Mark Rutte vanmiddag nog een keer benadrukt. Vanaf aankomende donderdag gaan wij dus ook weer starten met de reguliere zwemlessen.Vernieuwde zwemtijdenHeeft u ondertussen nieuwe tijden gekregen, voor 2 x per week of B zwemmen, dan gaan deze ook per direct in.Door de noodgedwongen verschuiving van het diplomazwemmen (7 november) en het eerstvolgende oefenzwemmen kan het zijn dat er niet direct plaats is voor iedereen. Dit in verband met de doorstroming welke er nu niet is. Ondanks dat u kind nog niet heeft afgezwommen kunnen zij deze week dus wel starten met de lessen voor het vervolgdiploma. (mits u kind zich daarvoor heeft aangemeld) Ook de kinderen die van 1 naar 2 keer in de week gaan, en hiervoor door ons benaderd zijn gelden de nieuwe tijden per direct.Mocht u dus nog niet door ons benaderd zijn voor deze vernieuwde zwemtijden, blijven de huidige zwemtijden eerst van kracht.Diplomazwemmen

De kinderen die op 7 november jongstleden zouden diplomazwemmen mogen nu gaan diplomazwemmen op zaterdag 21 november. Dit, zoals altijd, in het zwembad in Oosterwolde. We houden hierbij dezelfde tijdstippen aan zoals aangegeven op de uitnodiging voor het diplomazwemmen van 7 november.

We weten voor nu nog niet welke (vernieuwde) maatregelen de overheid zal gaan treffen. Wij gaan ervan uit dat dezelfde regels als 7 november zullen gelden. Dit houd in dat er 1 ouder per kind aanwezig mag zijn om te helpen met omkleden. Vervolgens dienen zij waarschijnlijk te moeten wachten in de wachtruimte of zelfs buiten het gebouw. Uiteraard vinden wij het jammer dat deze regels gelden maar willen ons wel conformeren aan het beleid van de regering. Alleen op deze manier kunnen wij het diplomazwemmen doorgang laten plaatsvinden.

Let op: kinderen dienen hun afzwemkleding thuis al aan te doen.

Belangrijke (aangepaste) data:

– Zaterdag 21 november diplomazwemmen ipv 7 november

– Beoordelingsweken 3 december tot en met 16 december

– Oefenzwemmen 19 december

– Diplomazwemmen 2 januari
Mochten er op de persconferentie van komende dinsdag geen vernieuwde drastische maatregelen volgen gaan wij weer open onder dezelfde voorwaarden en regels zoals die golden voor de sluiting.

Mocht u na aanleiding van deze email nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Met sportieve groeten,

Sportschool Ebert

Drachten 0512-544944

Heerenveen 0513-610066

 

Beste ouders/verzorgers en leden,

 

Uitwerking maatregelen dinsdag 3 november

Vandaag en gisteren zijn er door rijksoverheid andere berichten gepubliceerd dan dat er nu uiteindelijk besloten is. In de loop van de dag is er belsloten dat de zwembaden voor twee weken gesloten moeten zijn. Ook over groepslessen was vandaag veel onduidelijkheid. Op dit moment staan daar de volgende maatregelen:

 

·         Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

·         Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. (fitnesszaal)

·         Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

·         Groepslessen zijn verboden.

·         Zwembaden zijn gesloten, ook geen leszwemmen

Helaas gaat ook het diplomazwemmen a.s. zaterdag niet door, we komen z.s.m. met een andere datum.

Jeugd tot en met 17 jaar

Voor de jeugd tot en met 17 jaar verandert er niets. Deze groep mag op dezelfde manier blijven sporten ook in een grotere groep. Let wel: kinderen vanaf 13 jaar mogen NA het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet. Ook voor deze leeftijdscategorie geldt dat de kleedruimtes en douches dicht zijn. We herhalen dat de 1,5 meter afstand tussen de instructeur en de groep wel geborgd dient te worden.

Deze maatregelen gelden voor twee weken, daarna gaan we weer terug naar de maatregelen die er nu op dit moment zijn.

Sportschool Ebert Drachten & Heerenveen

Update maatregelen Covid-19  (15/10/2020)

Voor het ABC zwemmen en ouder/kind zwemmen zijn er geen aanvullende maatregelen. We mogen open blijven met de maatregelen die we nu hanteren.

Voor individuele (groeps) activiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen.
Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden van elkaar. Alle huidige activiteiten gaan ook gewoon door onder de maatregelen die er al waren.

Kleedkamers bij het zwembad mogen open blijven maar de douches zijn gesloten. Overige kleedkamers en douches zijn gesloten, deze kunnen alleen gebruikt worden als garderobe voor jassen. Je mag ook je jas en tas meenemen naar de zaal. Dus kom in sportkleding met een handdoek en bidon.

In lijn met het advies van de Rijksoverheid vragen we onze leden de Sportschool te betreden met een niet-medisch mondkapje. Tijdens het zwemmen of sporten zelf is dat niet mogelijk. Het betreft geen verplichting, maar het is wel een advies. We adviseren de mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes. Ook geldt dit voor ouders/verzorgers van de zwemkinderen die uit verschillende ruimtes doorstromen of wachten.

Met vriendelijke groet,

Sportschool Ebert

 

 

Geachte ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 17 augustus 2020 gaan we weer volgens het normale zwemrooster beginnen.

Leerlingen in de leeftijd t/m 12 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden. Hierdoor kunnen wij weer lesgeven zoals voorheen. In alle overige ruimtes geldt voor boven de 18 jaar de regel houdt 1,5 meter afstand. Nu we volgens het normale rooster weer gaan zwemmen gaat het overal wat drukker worden en moeten we rekening met elkaar houden om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.

Routing en aanmelden:

 1. De routing zal duidelijk aangegeven staan in de sportschool.
 2. De ingang van de sportschool is alleen om binnen te komen. Omkleden wordt in de Aerobiczaal beneden gedaan. Hiervoor zijn stoelen op 1,5 m afstand neergezet. U moet door de gang lopen om in de zaal te komen. De kleding wordt door u zelf bewaard in een (sport)tas en deze kunt u meenemen naar de kantine waar u pas plaats kan nemen als de groep voor u klaar is. er zijn 18 plaatsen beschikbaar op 1,5 meter afstand. De kinderen kunnen alvast plaatsnemen in de kantine waar stoelen voor ze klaarstaan. Vervolgens worden de kinderen opgehaald om het zwembad te betreden;
 3. Na de zwemles gaan de kinderen naar de kleedkamers waar u ze eventueel kunt helpen met het aankleden. Er zijn in de kleedkamers aangewezen plaatsen waar u op gepaste afstand van elkaar in de kleedkamers kunt zijn. Er zwemmen maximaal 18 kinderen en er zijn 18 aangegeven plaatsen om aan te kleden. De verdeling jongens en meisjes in de groep en in de kleedkamer is niet gelijk waardoor het kan zijn dat het te druk is in een kleedkamer. Wij verzoeken u dan om door te lopen naar een andere kleedkamer of terug te gaan naar de Aerobiczaal om daar aan te kleden. Er kan niet worden gedoucht! Hierdoor kan men o.a. sneller de kleedkamer weer verlaten.
 4. Om ervoor te zorgen dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen wordt de sportschool na afloop van het zwemmen verlaten door de hal via de nooduitgang. Iedereen wordt verzocht om na het zwemmen zo spoedig mogelijk de sportschool te verlaten.
 5. Inchecken met een ledenpas is verplicht.

Beste leden,

Woensdag 1 juli 2020 gaan wij onze deuren weer openen zodat er binnen gesport kan worden. Wij staan te popelen om jullie ook weer binnen te mogen ontvangen.

De club zal worden inrichten volgens de geldende RIVM en branche-richtlijnen zodat wij de 1.5 m afstand en de gezondheid van al onze sporters en trainers kunnen waarborgen. Hierdoor kan het voorkomen dat een apparaat of materiaal een andere plek heeft gekregen of tijdelijk niet gebruikt kan worden.

Tot op heden zijn er nog steeds geen definitieve adviezen of actuele protocollen. De noodverordening op de nieuwe regels heeft ook nog enkele dagen nodig.

Om woensdag te kunnen komen sporten moeten jullie in ieder geval aan de volgende basis regels houden:

 • Inchecken met ledenpas of aanmelden bij de balie is verplicht, vooraf online inchecken is nog niet verplicht (onder voorbehoud)
 • Ga voor je komt sporten thuis naar het toilet.
 • Neem zelf een bidon met water mee
 • Handdoek is verplicht, altijd meenemen dus.
 • Kom a.u.b. in je sportkleding, kleedkamers mogen wel gebruikt worden, maar alleen als het persé noodzakelijk is, omdat je bijvoorbeeld direct uit je werk komt. De douches zijn open en houd rekening met 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Uiteraard kom je niet als je ziek of verkouden bent of iemand uit je huishouden ziek is.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Voor en gebruik van een apparaat/materiaal dien je deze te desinfecteren. Wij hebben ruim voldoende schoonmaakmiddelen klaar staan.
 • Bij binnenkomst je handen desinfecteren.
 • Volg de aangebrachte looproutes en looprichtingen.
 • In alle ruimtes dient men 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, dit geldt niet voor onder de 18 jaar en contact sporten.

Met sportieve groet,

Namens alle personeelsleden Sportschool Ebert

 

Protocol verantwoord zwemmen

Vanaf maandag 18 mei starten we weer met enkele activiteiten in onze zwembaden. We starten eerst met de zwemlessen. Dit wordt gedaan onder strikte en verantwoorde voorwaarden opgesteld in het protocol Verantwoord Zwemmen. Het is van belang dat iedereen zich hier aan houdt, zodat er weer op een veilige manier gezwommen  kan worden. Onze protocollen en maatregelen gelden in eerste instantie tot 1 juni. Daarna wordt gekeken hoe de situatie ervoor staat en of maatregelen aangepast moeten/mogen worden. Deze eerste twee weken zijn dan ook gebaseerd op het opnieuw wennen aan de lessen, het ervaren van plezier in het water en het vertrouwen weer herstellen.

 • Bij aankomst bij het zwembad dienen de zwemmers de badkleding al aan te hebben onder de gewone kleding. Omkleden gebeurt niet meer in de kleedkamers, maar op aangewezen plekken in de Aerobiczaal beneden.
 • We verzoeken u dringend om kinderen die niet goed het water durven te betreden, of angst voelen om zelfstandig te zwemmen nog niet te laten beginnen aan de zwemles. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat de 1,5m afstand niet bewaard kan blijven.
 • De huidige zwemtijden vervallen. Er komt een online systeem waarin u lessen kunt reserveren, hierover krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. (vrijdag 15 mei)
 • Aangezien onze protocollen en maatregelen in eerste instantie gelden tot 1 juni wordt er nog niet beoordeeld, en hoeven kinderen nog niet met kleding aan te zwemmen. Voor C lessen ook nog geen kleding aan.

Instructeurs

 1. Alle grote groepen (A12, B, C, overige zwemsporten dan zwemles) krijgen twee instructeurs. De instructeurs gaan niet mee in het water. Zij geven les vanaf de kant.
 2. De kleine groepen (A6) hebben één instructeur die mee gaat in het water. Het bad wordt zo ingericht dat de instructeur 1,5m afstand houdt tot de kinderen. Alleen bij noodzaak zal de instructeur ingrijpen.

Douche en toiletgebruik:

 1. Bezoekers/zwemmers worden verzocht om thuis naar het toilet te gaan;
 2. Toiletbezoek in de sportschool/zwembad dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden meerdere per dag schoongemaakt;
 3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek.

Routing en aanmelden:

 1. De routing zal duidelijk aangegeven staan in de sportschool.
 2. De ingang van de sportschool is vanaf nu alleen om binnen te komen. Omkleden wordt in de Aerobiczaal beneden gedaan. Hiervoor zijn stoelen op 1,5m afstand neergezet. U moet door de gang lopen om in de zaal te komen. De kleding wordt door u zelf bewaard in een (sport)tas en deze kunt u meenemen naar de kantine waar u pas plaats kan nemen als de groep voor u klaar is. De kinderen kunnen alvast plaatsnemen in de kantine waar stoelen voor ze klaarstaan. Vervolgens worden de kinderen opgehaald om het zwembad te betreden;
 3. Na de zwemles gaan de kinderen naar de kleedkamers waar u ze eventueel kunt helpen met het aankleden. Er zijn in de kleedkamers aangewezen plaatsen waar u op gepaste afstand van elkaar in de kleedkamers kunt zijn. Er zwemmen maximaal 12 kinderen en er zijn 13 aangegeven plaatsen om aan te kleden .
 4. Om ervoor te zorgen dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen wordt de sportschool na afloop van het zwemmen verlaten door de hal via de nooduitgang. Iedereen wordt verzocht om na het zwemmen zo spoedig mogelijk de sportschool te verlaten.
 5. Inchecken met een pasje is niet noodzakelijk. De deelnemer maakt zichzelf kenbaar en de receptionist(e) controleert dit. Er is absoluut geen fysiek contact;
 6. Er wordt een systeem gehanteerd die ervoor zorgt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn.

Regels voor ouders

 1. Per kind is de aanwezigheid van één ouder/verzorger toegestaan in de kantine. Met uitzondering van het ouder en kind zwemmen, waarbij ook maximaal één ouder/verzorger is toegestaan in het water.
 2. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een persoonlijke aankleedkussenhoes om op de aanwezige aankleedkussens te gebruiken; (baby/peuterzwemmen)
 3. De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd;
 4. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen, waarbij de stretch van het zwembroekje goed aansluit op het lichaam van het kind;
 5. De afstand tussen ouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking;

 

Gebruik materialen en hygiëne:

 1. Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren. Ook op andere strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar;
 2. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van (speel- en drijf-) materialen;
 3. Het gebruik van materialen wordt zoveel mogelijk beperkt tot 1 persoon;
 4. Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.;
 9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 10. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 11. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 12. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 13. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 14. Schud geen handen.
 15. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 16. Beperk gebruik van ruimten in de sportschool waar je niet noodzakelijk hoeft te zijn;

Social post landscape v2-1

 

Online lesrooster

Vanaf maandag 18 mei 2020 tot 01 juni 2020 werken wij met een online zwemrooster. U kunt nu zelf zwemlessen  online in plannen. Op deze manier kunnen wij veilig en verantwoord weer zwemlessen aanbieden. Hierdoor is ons rooster iets beperkt. Donderdag 21 mei (hemelvaart) zijn we in Drachten en Heerenveen gesloten. In Heerenveen is er op woensdag geen les en in Drachten zondag niet.

* Alle kinderen voor A starten met bandjes om

* Iedereen krijg eerst 2 lessen, later in de week krijgen de groepen die anders 2 keer per week zwemmen er 2 bij.

* Er is nog geen ruimte om extra te zwemmen of voor inhaal, niet eerder dan als er maatregelen worden versoepeld.

Hoe moet je inloggen?

Ga naar www.sportschoolebert.nl en klik in de rode balk les reserveren aan. Of ga in de browser direct naar www.lesreserveren.nl

Gebruikersnaam is het lidnummer, deze staat hier op de mailing links bovenaan of op de ledenpas.

Wachtwoord is de geboorte datum zonder streepjes dd/mm/yyyy  (15052020)

Klik op lessen, week, dag en tijd om te reserveren

Als u problemen heeft met inloggen of andere vragen kunt u een e-mail sturen naar info@sportschoolebert.nl of neem vanaf maandag 18 mei telefonisch contact op.

Protocol verantwoordzwemmen Drachten      Heerenveen  https://sportschoolebert.nl/activiteiten/mededeling/      https://sportschoolebert.net/

 

Sportschool Ebert Drachten & Heerenveen

0512-544944     0513-610066