Les reserveren »

ABC Zwemles

Onze opleiding heeft een planmatige aanpak met individuele doorstroommogelijkheden naar het volgende niveau. Ons streven is ieder kind zoveel mogelijk te stimuleren binnen zijn/haar kunnen.
De duur van de totale zwemopleiding is moeilijk individueel aan te geven en is afhankelijk van een aantal zaken, zoals beginners niveau, aanvangsleeftijd en regelmaat.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich geheel vrij in het water voelt. Daarvoor leert het op verschillende manieren met water omgaan. Vaardigheden als het onderwater gaan, ademhaling, het drijven, het wenden en keren, het springen, het voortbewegen en het gekleed zwemmen worden uw kind op een speelse wijze vroegtijdig aangeleerd

leszwemmen

Als uw kind bovenstaande vaardigheden in onze waterdiepte beheerst kan het veilig en vrij in het water bewegen. Uw kind krijgt hierdoor een veilig gevoel zonder angst lekker van het zwemmen en het water te genieten.

Er zijn een heleboel factoren op te noemen die invloed kunnen hebben op het behalen van een diploma. De ontwikkeling van kinderen verloopt stapsgewijs. Het leren zwemmen is een intensieve bezigheid. Kinderen hebben wel eens momenten van angst waardoor ze een terugval hebben. Uw kind zal de diploma’s het snelst halen als de opleiding zonder grote onderbrekingen verloopt.

U kunt zelf vanuit het Sportcafé de zwemlessen van uw zoon/dochter volgen. Uiteraard kunt u bij de desbetreffende instructeur/-trice informeren naar de vorderingen van uw kind.

Tarieven Drachten

Opgave zwemles Drachten

Opgave zwemles Heerenveen

 

 

Zwem-ABC

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.

Nationale Zwemdiploma’s A, B en C
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Echtheidskenmerken van het Zwem-ABC
Hoe kun je zien of je een origineel Nationaal Zwemdiploma A, B of C in handen hebt, dat wordt uitgegeven door het Nationale Raad Zwemveiligheid? Op de voorzijde van het diploma is links bovenin in een wit clipje onder ons logo een uniek nummer en een zilverkleurig hologram te zien. Daarnaast is het ‘ABC’ blokje kenmerkend voor het Zwem-ABC.

De eerste reeks zwemlessen
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Er wordt veel aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Deze vaardigheden leert een kind om zich in onverwachte situaties te kunnen redden en om plezier te hebben in het water.

Eisen voor het Zwem-ABC

Eisen Nationaal Zwemdiploma A
Eisen Nationaal Zwemdiploma B
Eisen Nationaal Zwemdiploma C

Nationale Zwemcertificaten
De Nationale Norm Zwemveiligheid met het Nationaal Zwemdiploma C is voor vrijwel iedereen haalbaar. Er is speciale aandacht voor kinderen met een (tijdelijke) beperking. Een groot aantal van deze kinderen haalt het zwemdiploma, maar wanneer dat lang duurt of toch niet haalbaar is dan zijn er de Nationale Zwemcertificaten A, B en C. Zwemcertificaten zijn, net als het Zwem-ABC, stappen op weg naar zwemveiligheid. Bij ieder Zwemcertificaat is sprake van een verplicht onderdeel, dat een zekere mate van zwemveiligheid in zich heeft en een open deel waar een kind al dan niet aan kan voldoen.

Aanvullende informatie
Wil je meer weten over zwemles en het Zwem-ABC? Bekijk dan vooral de pagina met de veelgestelde vragen. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over hoe lang het gemiddeld duurt om het Zwem-ABC te behalen. Maar ook over vragen als hoe het nu precies zit met het gebruik van zwembandjes, drijfmiddelen en zwembrilletjes.

Gedragscode Zwembranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn. Bekijk de Gedragscode Zwembranche.

Bescherming

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ: ‘De gedragscode is een logische stap in de zorg voor de bezoekers van de zwembaden. Tegelijkertijd beschermt de code de zwembadmedewerkers. Je werkt met kinderen en je werkt in badkleding. Dat maakt zowel de klant als de medewerker kwetsbaar. De gedragcode is een richtlijn, geen wetboek van strafrecht met wettelijke strafbepalingen. Het gaat erom wat wel en niet gepast is, opdat bezoekers zich op hun gemak voelen. Het respecteren van privacy staat daarbij voorop.’

Het concept voor de gedragscode wordt op dit moment in het land besproken. In de toekomst moeten alle aanbieders van zwemles die werken met het Zwem-ABC, zich aan de gedragscode houden. Naast de gedragscode wordt een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie ingericht, voor klachten op het gebied van sociale veiligheid.

Vertrouwenspunt Sport

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen? Dan kun je anoniem terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten). Het Vertrouwenspunt Sport is ook via WhatsApp, per e-mail en via een websysteem bereikbaar. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op de website van Vertrouwenspunt Sport.